SAPPO School | 纽约长岛私立寄宿中学

school_name

SAPPO School | 纽约长岛私立寄宿中学

选择SAPPO School | 纽约长岛私立寄宿中学的理由
國家專利SHAPE教學法
STEM科學﹑技術﹑工程﹑數學課程
興趣社團
學生專屬學習計劃
大學預科班(AP課程﹑SAT培圳和考點)
簽發I-20,招收優秀國際學生
小班精英化教學,不多於12人一班
寄宿當地中上階層家庭,有利融入美國文化

关键信息
地点 40 Kings Park Road, Commack, NY 11725
课程 本科 硕士
桥梁课程 no no
直接录取 no no

SAPPO School | 纽约长岛私立寄宿中学 other file
SAPPO School | 纽约长岛私立寄宿中学 other file
SAPPO School | 纽约长岛私立寄宿中学 other file